Ivan Lukić, mag.ing.silv.

Asistent


Područje istraživanja

  1. Šumarska entomologija
  2. Zaštita šuma
  3. Patologija drveća

Obrazovanje/napredovanje

2012. diploma (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

2014. Hrvatski šumarski institut – Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Specijalizacije, studijski boravci, radionice (ne savjetovanja i konferencije):

2013. FP1002 PERMIT COST Action Training School: Field and laboratory methods for detection of invasive insect pests and pathogens. Hosted by Faculty of Forestry, University of Sarajevo, Bosnia & Herzegovina from 1-5 July 2013

2014. Znanstveno-istraživački projekt, Utjecaj klimatskih čimbenika na raznolikost patogena i grinja kod južno- i srednjeeuropskih šumskih štetnika, voditelj dr.sc. Milan Pernek, HNE, Eberswalde, 15.-28. lipnja 2014.

2015. IOBC i Cornell University Insect Pathology Short Course, Ithaca (New York), Sjedinjene Američke Države, 08.-12.lipnja 2015.

2015. FP1401 Global Warning COST Action Training School: Concepts of biological invasion, EU plant health regulation, and risk analysis. Hosted by Université Libre de Bruxelles, Belgium from 13-15 July 2015

2017. Znanstveno-istraživački projekt, Najznačajniji defolijatori i njihovi prirodni neprijatelji u uvjetima klimatskih promjena u Austriji i Hrvatskoj, voditelj dr.sc. Milan Pernek, BOKU, Beč, Austrija, 01.-28. veljače 2017.

Nagrade i priznanja

2011. Dobitnik Nagrade Dekana "Akademik Dušan Klepac" najbolji student na svom odsjeku u akademskoj godini 2011/2012 povodom Dana šumarskog fakulteta

2012. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2011/2012

Publikacije

Pernek Milan, Novak Agbaba Sanja, Lacković Nikola, Đođ Nikolina, Lukić Ivan, Wirth Stefan, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije - The role of biotic factors on pine (Pinus spp.) decline in north Dalmatia, Šumarski list, 7-8: 343-354 str., Zagreb.

Lukić Ivan, 2012: Mogućnost jačanja zaraze rakom kore pitomoga kestena zbog pojave kestenove ose šiškarice u Hrvatskoj - Potential increase in chestnut blight infection due to the appearance of oriental chestnut gall wasp in Croatia, Radovi (Hrvatski šumarski institut), 44(2): 159-166 str., Jastrebarsko.

Hrašovec Boris, Pernek Milan, Lukić Ivan, Milotić Marno, Diminić Danko, Franjević Milivoj, Hajek Ann, Linde Andreas, Pilarska Daniela, 2013: First record of the pathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) within an outbreak populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia, Periodicum Biologorum, VOL. 115, No. 3: 379-384 str., Zagreb.

Hrašovec Boris, Posarić Darko, Lukić Ivan, Pernek Milan, 2013: Prvi nalaz hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata) u Hrvatskoj - First record of oak lace bug (Corythucha arcuata) in Croatia, Šumarski list, 9-10: 499-503 str., Zagreb.

Pernek Milan, Lukić Ivan, Lacković Nikola, Çota Ejup, Tschorsnig Hans-Peter, 2015: Tachinid (Diptera: Tachinidae) parasitoids of spotted ash looper (Abraxas pantaria) in Krka National Park in Croatia, Periodicum biologorum, VOL. 117, No. 4: 533-535 str., Zagreb

Đođ Nikolina, Lukić Ivan, Çota Ejup, Pernek Milan, 2015: Wood nematode species spectrum in the Mediterranean pine forests of Croatia, Periodicum biologorum. VOL. 117, No. 4: 505-512 str., Zagreb