Mr.sc. Boris Liović

Stručni suradnik


Područje istraživanja

  1. Šumarska entomologija i fitopatologija
  2. Integrirana zaštita šuma
  3. Fitofarmacija

Obrazovanje / napredovanje

1982. diploma (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
1994. magisterij (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

1983.-  Šumarski institut, Jastrebarsko – Odjel za zaštitu šuma i lovstvo

Specijalizacije, studijski boravci, radionice (ne savjetovanja i konferencije)

1995. USA, Hamden - biološka borba protiv šumskih štetnika

Članstva u društvima i udrugama

Hrvatsko entomološko društvo
Hrvatska udruga arborikulture
Hrvatsko ekološko društvo
Hrvatsko šumarsko društvo
International Society for Horticultural Science