Dr.sc. Nikola Lacković

Poslijedoktorand


Područje istraživanja

  1. Šumarska entomologija
  2. Zaštita šuma
  3. Foretičke grinje
  4. Populacijska dinamika kukaca
  5. Patogeni kukaca

Obrazovanje / napredovanje

2009. diploma (Šumarski fakultet Sveučilišta u ZAgrebu)

Radno iskustvo

2009.- Hrvatski šumarski institut - Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Specijalizacije, studijski boravci, radionice (ne savjetovanja i konferencije)

1999.  Ljetna škola mladih biologa, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Nagrade i priznanja

1999.  3. mjesto na državnom natjecanju mladih biologa, Ogulin