Ispitivanje djelotvornosti fungicida za suzbijanje gljive Microsphaera alphitoides, Griff et Maubl. na hrastovom pomlatku

Pepelnica, biljna bolest prouzročena gljivom Microsphaera alphitoides Griff et Maubl. je, uz korove, najvažniji činitelj preživljenja hrastovog pomlatka, a tim i obnove hrastovih šuma. Uporabom istog fungicida ili iste grupe fungicida tijekom godina, broj rezistentnih patotipova gljive stalno se povećava pa dolazi do prestanka djelotvornosti, odnosno pojave rezistentnosti. Izmjenom fungicida pojava rezistentnosti može se odgoditi. Zbog toga se u praksu stalno uvode novi fungicidi, odnosno nove djelatne tvari.
Pepelnica, biljna bolest prouzročena gljivom Microsphaera alphitoides Griff et Maubl. je, uz korove, najvažniji činitelj preživljenja hrastovog pomlatka, a tim i obnove hrastovih šuma. Uporabom istog fungicida ili iste grupe fungicida tijekom godina, broj rezistentnih patotipova gljive stalno se povećava pa dolazi do prestanka djelotvornosti, odnosno pojave rezistentnosti. Izmjenom fungicida pojava rezistentnosti može se odgoditi. Zbog toga se u praksu stalno uvode novi fungicidi, odnosno nove djelatne tvari.
U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja novih pripravaka: Artea 330 EC, Impact SC 250, Punch 10 EW i Stroby DF, dok je kao standard rabljen Anvil 5 SC. Rezultati pokusa ukazuju na visoku djelotvornost fungicida. Najdjelotvorniji je fungicid Impact SC 250 (koeficijent djelotvornosti 93,2%). Slabiju, ali još uvijek zadovoljavajuću djelotvornost, osim fungicida Stroby, postižu Punch 10 EW (KD 91,9%), Artea 330 EC (KD 91,28%) i Anvil 5 SC (KD 90,57%). Najvjerojatniji uzroci nedovoljne djelotvornosti fungicida Stroby (KD 62,80%) su poddoziranje i činjenica kako je prije primjene pripravka na poniku registrirana zaraza pepelnicom, a za Stroby se navodi kako se puno protektivno fungicidno djelovanje postiže samo ako je pripravak na listu prije početka zaraze, odnosno preventivnom aplikacijom.

Prilozi / Dokumenti

Ispitivanje djelotvornosti fungicida za suzbijanje gljive Microsphaera alphitoides, Griff et Maubl. na hrastovom pomlatku (.pdf)

Podijeli članak

Facebook