Postavite nam pitanje!


Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Osnovni fokus znanstvenih istraživanja i stručnih ekspertiza su uzročnici bolesti i štetnici drveća kao karike u propadanju šuma, adaptacija i širenje štetnih organizama u uvjetima klimatskih promjena i pojave invazivnih štetnih organizama.

Odjel za zaštitu šuma i lovno gospodarenje bavi se zaštitom šuma od negativnih abiotičkih i biotičkih čimbenika kroz pronalazak i identifikaciju, istraživanja biologije i populacijske dinamike štetnih organizama te preporuku zaštitnih mjera. Poslovi su vezani uz uže specijalnosti kao što su šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, integrirana zaštita šuma i fitofarmacija. Veliki značaj daje se pokusima u entomološkom, fitopatološkom i klima laboratoriju.


Kontakt podaci

  • Voditelj Zavoda: Dr. sc. Milan Pernek
  • Adresa: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, RH
  • Telefoni: +385 1 6273 003 / +385 1 6273 023
  • Telefax: +385 1 6273 035
  • Email: milanp@sumins.hr, dinkam@sumins.hr

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak - Petak - 7:00 do 15:00
  • Vikendom i blagdanom - Ne radimo