• ŠTETNICI HR
    Portal izvještajno – prognoznih poslova u šumarstvu
  • ŠTETNICI HR
    Potpomognuto sredstvima Ministarstva poljoprivrede RH
  • Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Izvještajno prognozni poslovi (IPP) u šumarstvu Hrvatski šumarski institut, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

O nama

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje bavi se poslovima vezanih uz specijalnosti šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, integrirana zaštita šuma i fitofarmacija. Fokus znanstvenih istraživanja i stručnih ekspertiza su uzročnici bolesti i štetnici drveća te uzroci propadanja šuma.

Saznaj više

Stručne djelatnosti

Znanstvena istraživanja

U okviru svojih zadataka u Zavodu se provode znanstvena fundamentalna i primijenjena istraživanja abiotičkih i biotičkih čimbenika uzročnika propadanja pojedinačnih stabala i šuma.

saznaj više

Zdravstveni pregledi rasadnika

Zdravstvena kontrola rasadnika koji uzgajaju šumsko bilje i izdavavanje svjedodžbi zdravstvenog stanja.

saznaj više

Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje od 1980., nakon donesenog Zakona o zaštiti bilja sustavno i kontinuirano provodi poslove iz područja biljnog zdravstva za šume i šumska zemljišta. Svake godine objavljuju se izvješća o zdravstvenom stanju šuma, bolestima i štetnicima te mjerama suzbijana sa podacima gdje su, s čime i na kolikoj površini provedene mjere.

saznaj više

Posebni nadzor karatnenskih ogranizama

Prema Članku 64. Zakona o biljnom zdravstvu HŠI (preko Zavoda) kao pravna osoba s javnim ovlastima provodi poseban nadzor organizma iz popisa A1, A2 i Alert liste europske organizacije za zaštitu bilja- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation).

saznaj više

Determinacija štetnih čimbenika

Vršimo uslugu laboratorijske analize i determinacije štetnika na dostavljenom uzorku napadnutih dijelova stabala, te na temelju analuze dajemo preporuke za suzbijanje.

saznaj više

Studije zdravstvenog stanja drveća, parkova i šuma

Zavod izrađuje elaborate zdravstvenog stanja pojedinačnog drveća, parkova i šuma kojima se utvrđuje aktualno stanje prisutnosti i utjecaja štetnog biotičkog čimbenika.

saznaj više

Štetnici Blog

21 vlj 2018

Mediteranski potkornjak (Orthotomicus erosus) [...]

Na području Dalmacije zabilježeno je sušenje borova jačeg intenziteta na više lokaliteta (područje Park šume Marjan, Korčula, Zadar, Biograd, Pašman, Brač). Nakon analiza u entomološkom laboratoriju Hrvatskog šumarskog instituta utvrđeno je da se rad [...]

Pročitaj članak
6 stu 2017

Monitoring sitnih glodavaca

Kratka video prezentacija za provedbu monitorniga sitnih glodavaca u šumama Hrvatske. Prezentacija opisuje metodologiju monitoringa, te ključeve za determinaciju najučestalijih vrsta sitnih glodavaca i šteta koje čine na sjemenu i pomlatku. Ustupi [...]

Pročitaj članak
25 ruj 2017

Hrastov četnjak

Jaja ovog štetnika su bijele boje veličine 1mm. Nalaze se u gornjem dijelu krošnje na tankim izbojcima glatke kore. Ženka ih polaže u jednoslojnoj pločici i pokrivanih ljuščicama kako bi ih prikrila od prirodnih neprijatelja. Ženka polaže između 30 i [...]

Pročitaj članak