Krpelji-rezervoari i vektori zoonoza

Krpelji su vektori bolesti (zoonoze) i predstavljaju opasnost za ljude i životinje. Sada u proljeće, kada sve češće boravimo u prirodi (šume, livade, parkovi) vrlo će korisne biti informacije o ovim prijenosnicima bolesti za ljude i životinje. Članak o krpeljima, bolestima koje prenosi, metodama prevencije i uklanjanja krpelja donosimo u prilogu.

Prilozi / Dokumenti

Tvrdi krpelji (porodica Ixodidae) - rezervoari i vektori zoonoza (.pdf)

Podijeli članak

Facebook