Agrilus anxius

Agrilus anxius potječe iz Sjeverne Amerike gdje se smatra ozbiljnim štetnikom breza (Betula spp.). Rasprostranjen je na području pridolaska breza u Sjevernoj Americi (Kanada i SAD). Štetnik je prisutan u širokom rasponu klimatskih uvjeta, uključujući nizine i planine, te u svim područjima gdje raste breza. Vrste breza koje pridolaze kod nas, B. pendula i B. pubescens, uzgajaju se i u Sjevernoj Americi, gdje se pokazalo da su vrlo osjetljive na štetnika koji napada čak i zdrava stabla.
Domaćini

Betula alleghaniensis, B. davurica, B. jacquemontii, B. lenta, B. maximowicziana, B. occidentalis, B. papyrifera, B. pendula, B. platyphylla, B. populifolia, B. pubescens, B. utilis.

Biologija

Ima jednu generaciju godišnje. Adulti su aktivni od svibnja do kolovoza što ovisi o klimi, te žive 2-5 tjedana. Jaki su letači koji mogu preletjeti i nekoliko kilometara u potrazi za stablima domaćina. Hrane se lišćem breza, joha i topola, međutim ne uzrokuju primjetnu osutost. Nakon parenja, ženke polažu jaja (pojedinačno ili u nakupinama) u pukotine kore, a mogu položiti do 75 jaja tijekom života. Eklozija se pojavljuje otprilike nakon 2 tjedna. Ličinke izlaze i u početku kopaju u kambiju i liku stvarajući iskrižane galerije. Ličinke se kasnije ubuše u bjeliku i tamo provode zimu. Hranjenje se odvija u deblu i većim granama. Ličinke imaju četiri larvalna stadija. Razlika je u duljini galerije, što ovisi o tome da li je domaćin više ili manje povoljan za štetnika. Ličinke buše kraće galerije (25 cm) u nepovoljnim domaćinima (manje osjetljiva stabla), dok u povoljnim (više osjetljiva stabla), naprave galeriju duljine i do 127 cm. U proljeće se zrele ličinke učahure u duguljaste stanice u kori, dok nezrele nastavljaju s hranjenjem. Nakon faze kukuljice i pojave adulta, žvaču koru te ostavljaju karakterističan D-oblik izlazne rupe. Životni ciklus insekta je jednu ili dvije godine, što ovisi o zemljopisnoj širini, klimatskim uvjetima i stanju domaćina. Naime, u toplijem južnom dijelu pridolaska traje jednu godinu, dok u sjevernim područjima životni ciklus traje dvije godine.

Simptomi

A. anxius napada stabla koja su već oslabljena iz raznih drugih razloga kao što je stres uzrokovan sušom, fizičko ranjavanje ili ponovljena defolijacija. Općenito napada starija stabla. Ličinke buše u kambiju, te tako naprave pojas oko većih grana i debla, što ometa kretanje vode i hranjivih tvari u cijelom stablu. Prvi primjetni znak napada je rijetko žuto lišće u gornjem dijelu krošnje. Kako se hranjenje (bušenje) nastavlja, simptomi napreduju te prvo propadaju male grančice, a kasnije i veće grane. Tijekom vremena propadanje se postupno širi cijelom krošnjom i na kraju odumire cijelo stablo. Vremenski period u kojem će se stablo potpuno osušiti ovisi o tome ima li drugih nepovoljnih utjecaja osim samog napada štetnika, te može trajati samo jednu godinu ili nekoliko godina. Vidljivi znakovi napada na granama i deblu su izlazne rupe adulta u karakterističnom D-obliku širine 5 mm. Također su primjetni i deblji rubovi na kori koje je formiralo kalusno tkivo tijekom hranjenja ličinki iznad hodnika galerija.  

Štetnost

Utjecaj štetnika je velik u tolikoj mjeri da je moguće očekivati visoku smrtnost breza u šumama, rasadnicima, urbanim područjima i vrtovima. Očekuje se da će štetnik imati velike ekonomske posljedice na područjima gdje je prisutna breza, ali i velik utjecaj na okoliš.

Podijeli članak

Facebook