Agrilus auroguttatus

Ovo je krasnik (kornjaš) koji je porijeklom iz sjeverne Amerike (Arizona), a unesen je u Kaliforniju gdje napada autohtone hrastove i uzrokuje njihovo sušenje. Prvi napadi u Kaliforniji uočeni su 2004. godine u San Diegu, ali se sumnja da je štetnik unesen oko 2000. godine. 2012. godine krasnik je uočen 60 km južnije od mjesta prvog nalaza.


DOMAĆINI

Hrastovi (Quercus), ali preferira hrastove koji pripadaju sekciji Lobatae. Istraživanja do sada nisu dokazala štete na hrastovima iz sekcije Quercus u koju s svrstani autohtoni hrastovi u Hrvatskoj. Od potencijalnih domaćina u Hrvatskoj se mogu naći Q. coccinea, Q. palustris, Q. rubra uglavnom sađeni kao ukrasna stabla.


BIOLOGIJA

Malo se zna o biologiji kukca, smatra se da ima jednu generaciju godišnje u južnoj Kaliforniji, ali dio populacije ima i višegodišnju generaciju. Roje se od lipnja do listopada, glavnina rojenja je u lipnju (južna Kalifornija). Imaga su krasnici (10 mm dugi i 2 mm široki) sa 6 zlatnožutih točaka na tamnozelenim prednjim krilima i 2 točke na rubu prsišta. Odrasle ličinke su 18 mm duge i 3 mm široke. Nemaju noge, bijele su s dva trna na vrhu abdomena. Kukuljice se nalaze u komoricama u kori, bijele su boje. Jaja su 1 mm široka i ženka ih odlaže u pukotine na kori.


SIMPTOMI

Simptomi zaraze su mokre, tamno obojane mrlje na površini kore, ovalne (u obliku slova D) izlazne rupe (3 mm široke) i redukcija lisne mase u krošnji. Procjenjuje se da je u Kaliforniji A. auroguttatus od 2002. uzrokovao mortalitete više od 80.000 hrastovih stabala, na površini od 5000 km2.


ŠTETNOST

Ova vrsta je u Kaliforniji postala glavni uzročnik sušenja hrasta. Fitosanitarni rizik u Hrvatskoj nije velik jer se sve vrste autohtonih hrastova koje napada ovaj krasnik nalaze u sekciji Quercus koja je otpornija na napad. No istraživanja biljaka domaćina ovog štetnika su vrlo oskudna, te nema sigurnih dokaza da krasnih ne može napasti i hrastove iz te sekcije. Budući da je hrast najvažnija vrsta drveća u hrvatskom šumarstvu svakako ovaj se štetnik mora smatrati potencijalnom opasnosti. Podijeli članak

Facebook