Agrilus planipennis

A. planipennis uzročnik je odumiranja stabala jasena i kao takav čini znatne štete koje rezultiraju smanjenjem obima proizvodnje drvnih proizvoda i smanjenjem njihovih vrijednosti na tržištu. (McKenney et al., 2012 citing others). U prirodnom arealu A. planipennis napada fiziološki oslabljena stabla, dok kao unešena vrsta napada zdrava stabla.


DOMAĆINI

Prirodni domaćini su Azijske vrste Fraxinus chinensis, Fraxinus japonica, Fraxinus lanuginosa, Fraxinus mandshurica, Fraxinus rhynchophylla, Juglans mandshurica, Pterocarya rhoifolia, Ulmus davidiana, Ulmus propinqua.


BIOLOGIJA

A. planipennis stvara jednu generaciju godišnje dok je pojedinim individuama  potrebno dvije godine za razvoj. Odrasli kukci su aktivni od sredine svibnja do srpnja. Nakon što izađu iz kukuljice hodaju prema krošnji gdje se hrane lišćem i nakon 3-4 sata hranjenja sposobni su za letenje. Odrasli kukci su aktivni tijekom dana, preko noći borave na lišću. Kada nisu povoljni uvjeti za letenje, imaga borave na kori i lišću. Jajašca odlažu pojedinačno ili u malim grupama na površini kore, obično unutar pukotina i u brazdama na kori (68-90 jajašaca po ženki; Haack et al., 2002). Ženke štetnika uobičajeno odlažu jajašca na živim stablima, iako je uočeno da ponekad odlože jajašca na svježe posječenim jasenovim trupcima, međutim takve ličinke rijetko završe cilkus razvoja (Petrice & Haack, 2007, citing others; Anulewicz et al. 2008).


SIMPTOMI

Simptomi napada obuhvaćaju hodnike u obliku slova S, ispunjene piljevinom, u kambijalnom dijelu stabla, izlazne rupe imaga u obliku slova D, žućenje i osutost krošnje, odumiranje grana, odumiranje i konačno sušenje stabla. Stablo kao odgovor na napad štetnika tj. na hranjenje ličinke stvara kalusno tkivo koje moze prouzročiti vertikalne pukotine u kori dužine 10-15 cm iznad hodnika.


ŠTETNOST

A. planipennis ne utječe značajno na kvalitetu drveta jer svoje hodnike buši u unutarnjoj kori i vanjskoj bjeljici (Brashaw et al., 2012). U područjima u kojima se štetnik pojavio koristi i mogućnosti prodaje su ograničene.


Podijeli članak

Facebook