Amphipyra pyramidea

Amphipyra pyramidea je vrsta noćnih leptira čije se gusjenice hrane različitim vrstama listopadnog drveća. Najčešće ne uzrokuju veće štete i defolijaciju jer se uglavnom pojavljuju pojedinačno. Domaćini su različite vrste listopadnog drveća i grmlja. Najčešće dolazi na hrastovima, topolama, vrbama, i lipama (Tilia spp.) i sl. Ima jednu generaciju godišnje. Leptiri se roje od lipnja do listopada. Prezimljava u stadiju jaja. Leptiri u rasponu krila od 47-54 mm, a ženka je obično nešto veća od mužjaka. Prednja krila su smeđa sa bjelkastim poprečnim isprekidanim linijama. Zadnja krila su crvenosmeđa sa sivosmeđom zonom oko prednjeg ruba. Leti noću od kolovoza do listopada, snažno ju privlači svjetlo i šećer. Gusjenice se mogu naći već u travnju u nekim podnebljima, ali obično se javljaju tek u svibnju i lipnju. Duga je oko 50 mm zelene boje sa bijelim uzdužnim linijama. Jedanaesti segment je uzdignut u obliku piramide. Od vrha piramide koji je crn, polaze po dvije kose crvenkaste linije. Gusjenice ne listu čine nepravilne, velike grizotine koje se kreću od ruba lista. Ova se vrsta vrlo često može naći u parkovima i na rubovima šuma na listopadnom drveću.Podijeli članak

Facebook