Andricus quercuscalicis


Osa šiškarica koja dolazi na hrastovima (Quercus sp.). Ženka polaže jaja u zametak žira. Ličinke se hrane sadržajem žira, nastaje šiška i ugušenje žira. Nekad se zna pojaviti u većoj brojnosti, osobito u godinama slabijeg uroda.
DOMAĆINI

Quercus cerris, Q. robur, rijetko Q. petraea

BIOLOGIJA
U veljači i ožujku javljaju se ženke partenogenetske generacije i polažu jaja u pupove Querrcus cerris. Na formiranom lišću se javljaju šiške veličine 1-2 mm. Iz njih se u svibnju javljaju mužjaci i ženke gametogenetske generacije. Ženke nakon oplodnje polažu jaja u mlade, tek formirane plodove hrasta lužnjaka (Q. robur). Sa porastom hrastovog žira raste i šiška na njemu koja je u početku zelene boje, a kasnije postaje smeđe. Šiške su nepravilnog oblika i djelomično, ili često u potpunosti prekrivaju žir. U šiškama se nalaze komorice u kojima su smještene ličinke.  Žir sa šiškama otpada prije vremena (već u kolovozu). U šiškama ličinke dovršavaju razvoj, da bi se u veljači i ožujku sljedeće godine pojavile partenogenetske ženke i obnovile ciklus. 

SIMPTOMI
Promjene i izrasline (šiške) na žiru.

ŠTETNOST
Masovni napad ove ose šiškarice može u pojedinim godinama potpuno uništiti urod žira, no nema utjecaja na rast i vitalitet stabla. Žir sa šiškama prije vremena otpada, često je deformiran, djelomično ili potpuno prekriven šiškom. Klijavost je umanjena ili potpuno izgubljena. Sakupljanjem i uništavanjem otpalih šiški sa deformiranim žirom u jesen može se znatno reducirati brojnost štetnika.


Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci