Ariševa uš (Adelges laricis)


Ariševa uš učestali je štetnik na arišima i smreki u šumama, parkovima i rasadnicama.
Štetnost

Ljetna generacija uši na arišu je lako vidljiva jer je prekrivena bijelim voskom i obilno izlučuje mednu rosu koja prekriva iglice te se na to naseljavaju gljive čađavice i prašina, posebno u gradskom području. Tada iglice poprimaju prljavosivu boju i time se smanjuje asimilacija. Kod jakog napada iglice izgledaju plavosive boje te može doći do preranog opadanja iglica i odumiranja izbojaka. Šiške na smreci su sitne i nemaju nekog većeg utjecaja na zdravstveno stanje smreke. Uši ove vrste nađene su na arišima na području grada Zagreba, a napadnute iglice bile su pune sitnih bijelih uši prekrivenih bijelom voštanom prevlakom, izbojci su bili ljepljivi od medne rose, a tijekom ljeta su poprimili sivosmeđu prljavu boju. Ovu se vrstu treba evidentirati, ali se ne može smatrati značajnim štetnikom jer ariši nisu bili na istraživanom području zastupljeni u velikom broju.

Domaćini

Picea abies (L.) H. Karst – obična smreka, Larix decidua Mill. – europski ariš

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci