Atropellis spp.

Dvije su vrste iz roda Atropellis od ekonomskog značaja. To su Atropellis piniphila i Atropellis pinicola. Glavni domaćin obje gljive u njenom arealu je Pinus contorta. Eventualna mogućnost dolaska gljive Atropelis pinicola u Hrvatskoj  je na američkom borovcu  sa manjim rak ranama te sušenje pojedinih grana na crnom i običnom boru.
DOMAĆINI

Atropellis piniphila

Pinus contorta, P.albicaulis, P.banksiana, P.jeffreyi, P.monticola, P.ponderosa, P.taeda, P.virginiana

Atropellis pinicola

Pinus contorta, Pinus lambertiana, P.monticola, P.strobus, P.nigra, P.sylvestris

BIOLOGIJA
Primarni izvor inokulacije su askospore, ispuštene za vlažna vremena. Postoje dokazi koji upućuju na to da se askospore prvenstveno šire zrakom, iako i kiša ima sekundarnu ulogu u njihovu raspršivanju. Apotecij se pojavljuje unutar 4 godine od dana infekcijei nastavlja se formirati kao rakasta tvorevina. Konidije, koje prethode apoteciju, su u obliku ljepljive mase  na površini kore. Iako je u vlažnim staništima zabilježen veći postotak rakastih tvorevina, najviše spora proizvode rak tvorevine na suhim staništima. Infekcija nastupa uglavnom na pršljenovima grana, te je odmah vidljiva na ranama uslijed čišćenja.  Infekcija  A.pinicola nastupa preko neoštećene kore ili ožiljcima otpalih iglica. Micelij raste brže u ksilemu nego u kori, ali rijetko napada samo središte biljke.
Infekcija se pojavljuje samo kod stabala starijih od 5 i mlađih od 30 godina.

SIMPTOMI
U ranoj fazi razvoja raka nema vanjskih znakova zaraze. Tamno smeđe, nekrotične pjege, 5 mm u promjeru se javljaju po cijeloj kori, okružene sa slojem ranjenog tkiva. Prvi vanjski simptom je kapljica smole na površini kore. Obilno smoljenje se javlja tijekom ljeta na rubu rak tvorevine.
Rakaste tvorevine su izdužene i spljoštene, ali duboke i prekrivene ispucalom korom. Prvo se pojavljuju na pršljenu mladih grana. Prosječni godišnji rast raka je 45 mm horizontalno i 6 mm vertikalno. Iglice na napadnutim stablima mogu postati klorotične.

ŠTETNOST
Na vrsti Pinus contorta uzrokuje ozbiljne rakaste tvorevine, posebice na stablima starim 5-25 godina u gustim, čistim sastojinama, na ostalim vrstama bora manje deformacije na granama.  Inficirana kora osim deformacija čvsto prijanja na kambij te tako onemogućava otpadanje kore koje bi sprječilo daljnje širenje. Gljiva generalno ne uzrokuje odumiranje stabala.Podijeli članak

Facebook