Brijestova osa listarica (Aproceros leucopoda)

Brijestova osa listarica (Aproceros leucopoda) je strana invazivna vrsta u Hrvatskoj.  Domaćini ove vrste u Europi su gorski, nizinski  sibirski i turkestanski brijest koji se sadi kao ukrasna vrsta u drvoredima. Vrsta ima četiri generacije godišnje 

Ličinke brijestove ose listarice mogu potpuno obrstiti brijestova stabla. Ovaj tip štete posebno je značajan u urbanim područjima gdje se turkestanski brijest sadi kao ukrasno stablo. Obrštena stabla redovito potjeraju novi list, ali su sljedeće godine zabilježena i sušenja grana na tim stablima. Do danas ne postoje podaci o dugoročnim učincima defolijacije na brijestova stabla.

Brijestova osa listarica je u Europu vjerojatno unesena hortikulturnim materijalom iz Azije (mali kokoni s donje strane lista se lagano prenose i teško se primjećuju), a razmnožavanje partenogenezom (dovoljna je samo jedna ženka, za daljnje širenje štetnika) pogoduje širenju u novom staništu. Sličan način unosa i širenja imale su i druge invazivne vrste nedavno unesene u Hrvatsku. Ova osa listarica se može smatrati invazivnom vrstom u Europi i Hrvatskoj jer zadovoljava sve uvjete iz definicije te kategorije štetnika. U Hrvatskoj još nije došlo do jače defolijacije što se u sljedećim godinama nikako ne može isključiti.


Podijeli članak

Facebook