Bukova guba (Fomes fomentarius)

Bukova guba (Fomes fomentarius) je najpoznatija i najuočljivija guba u šumama listača. Ona je parazit rana na starim oštećenim i mladim potisnutim deblima, osobito na bukvi. Može se naći i na drugim vrstama listača. Najčešće dolazi na starijim ili oslabljenim bukovim stablima. Kod zdravih stabala ne ugrožava njihovo zdravstveno stanje, čak i ako je prisutna.

Dolazi na raznim listopadnim vrstama, a od šumskog drveća najčešće dolazi na običnoj bukvi.

Podijeli članak

Facebook