Bukova guba (Fomes fomentarius)


Bukova guba (Fomes fomentarius) je najpoznatija i najuočljivija guba u šumama listača.
Štetnost

Ona je slabi parazit rana na starim oštećenim i mladim potisnutim deblima, osobito na bukvi. Može se naći i na drugim vrstama listača. Najčešće dolazi na starijim ili imunoinsuficijentnim bukovim stablima. Kod zdravih stabala ne ugrožava njihovo zdravstveno stanje, čak i ako je prisutna.

Domaćini

Dolazi na raznim listopadnim vrstama, a od šumskog drveća najčešće dolazi na običnoj bukvi (Fagus sylvatica)

Podijeli na Facebooku
  • Štetne gljive