Bukova lisna uš (Phyllaphis fagi)


Napad ove uši narušava ukrasni izgled biljke, medna rosa koja pada s listova onečišćuje automobile i pločnike, sušenjem i preranim otpadanjem listova smanjuje se asimilacijska površina i narušava vitalitet biljaka.
Štetnost

Ova vrsta lisnih ušiju također izlučuje mednu rosu pa je lišće ljepljivo te se na njega naseljavaju gljive čađavice. Sisanje ušiju uzrokuje sušenje mladih vrhova izbojaka. Napadnuti listovi se suše i uvijaju prema dolje s obje strane glavne žile i prerano otpadaju. Ova uš je lako prepoznatljiva kao bijele, mekane nakupine s donje strane bukovog lišća.

Domaćin

Fagus sylvatica L. – obična bukva i njezini kultivari

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci