Bukova lisna uš (Phyllaphis fagi)

Napad bukove lisne uši narušava ukrasni izgled biljke, medna rosa koja pada s listova onečišćuje automobile i pločnike, sušenjem i preranim otpadanjem listova smanjuje se asimilacijska površina i narušava vitalitet biljaka. Sisanje ušiju uzrokuje sušenje mladih vrhova izbojaka. Napadnuti listovi se suše i uvijaju prema dolje s obje strane glavne žile i prerano otpadaju. Ova uš je lako prepoznatljiva kao bijele, mekane nakupine s donje strane bukovog lišća. Domaćin je obična bukva i njezini ukrasni kultivari. 


Podijeli članak

Facebook