Bukova skočipipa (Rhynchaenus fagi)

Bukova skočipipa je stalno prisutna u bukovim šumama.

Odrasli oblici se pojavljuju početkom travnja. Odmah počinju ishranu tek formiranim listom, izgrizajući ga rupičasto. Nakon kopulacije ženka polaže jaja pojedinačno u sredini lisne površine sa naličja uz glavnu žilu. Jedna ženka položi 30-35 jaja. Ispiljena larva gradi hodnik između dva epidermisa, koji je paralelan sa jednom od bočnih žila, i koji se pruža do oboda lista. Tu potom pravi širok hodnik (minu) nepravilnog oblika. Ukupni larvalni razvoj traje oko 3 tjedna. Pred kraj razvoja, larva unutar mine gradi nježan kokon. Stadij kukuljice traje oko 10 dana, a mlada imaga se pojavljuju u lipnju i odmah po pojavi vrše dopunsku ishranu rupičasto izgrizajući listove. Hrane se sve do kraja vegetacije, a potom odlaze na prezimljavanje u stelju ili pukotine kore, stare panjeve i sl. Generacija je jednogodišnja.

Imaga oštećuju list i rade karakteristične rupice na listu, a ličinke miniraju list. Pri jačim napadima na jednom listu razvija se više larvi, koje potpuno unište aimilacijsku površinu lista. Jako napadnuta stabla u proljeće izgledaju kao da im je lišće oštećeno od kasnog mraza.

Kod jakog napada oštećenja su slična oštećenjima od kasnog mraza. Također kod jakog napada, lišće otpada već u lipnju i srpnju zbog šteta koje čine mladi kornjaši koji žderu i peteljke listova. Mogu oštećivati i peteljke plodova što uzrokuje prerano otpadanje ploda te uzrokovati značajne gubitke u prirastu i gubitke u urodu. Poslije potpune defolijacije bukve ponovno listaju, što je značajan stres za stabla.

Podijeli članak

Facebook