Cosmia trapesina


Ova vrsta može se i masovno javiti te izazvati značajnije brštenje lista, no kod nas do sada nisu zamijećene takvi intenziteti pojave ove vrste sovica.
DOMAĆINI

Listopadne vrste drveća

BIOLOGIJA
Leptiri se roje od lipnja do kraja rujna. Prezimljavaju jaja. Gusjenice se pojavljuju u travnju i razvijaju do kraja svibnja. Hrane se lišćem hrasta, ali i lišćem raznih listopadnih vrsta i voćki. Također jedu i gusjenice drugih leptira, posebno savijača.

ŠTETNOST
Budući da se na stablima nalazila zajedno sa hrastovim savijačem i mrazovcima teško je odrediti točan intenzitet štete koje je počinila ova vrsta. Može se svrstati u grupu "ranih defolijatora" u listopadnim šumama.

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci