Cosmia trapesina

Cosmia trapesina je vrsta leptira koji se redovito nalazi u šumama. Ova vrsta leptira može se i masovno javiti te izazvati značajnije brštenje lista, no kod nas do sada nisu zamijećene takvi intenziteti pojave. Hrani se na listopadnim vrstama drveća.

Leptiri se roje od lipnja do kraja rujna. Prezimljavaju jaja. Gusjenice se pojavljuju u travnju i razvijaju do kraja svibnja. Hrane se lišćem hrasta, ali i lišćem raznih listopadnih vrsta i voćki. Također jedu i gusjenice drugih leptira, posebno savijača.

Budući da se na stablima nalazila zajedno sa hrastovim savijačem i mrazovcima teško je odrediti točan intenzitet štete koje je počinila ova vrsta. Može se svrstati u grupu "ranih defolijatora" u listopadnim šumama.

Podijeli članak

Facebook