Crna jasenova osa listarica (Tomostethus nigritus)


Crna jasenova osa listarica je monofagni štetnik jasena koji ima jednu generaciju godišnje. Napada vrste Fraxinus excelsior i Fraxinus angustifolia, dok Fraxinus pennsylvanica i Fraxinus ornus ne napada.
DOMAĆIN

Obični jasen (Fraxinus spp.)

BIOLOGIJA

Ima jednu generaciju godišnje. Izlaskom iz jaja ličinke započinju hranjenje. U početku su bijele boje, zatim poprimaju zelenkastu boju nakon što im se utroba napuni lisnim kloroplastom. Zadnji larvalni stadij napušta deblo i spušta se u tlo. U plitkom tlu u zoni korijena formira kukuljicu do sredine ožujka. Adulti se pojavljuju krajem ožujka i početkom travnja. Period masovnog rojenja se razlikuje u godinama, ali obično je vrhunac sredinom travnja.

SIMPTOMI
Nakon izlaska iz jaja ličinke se počinju hraniti. Najprije na listu izgrizaju sitne rupice veličine glave pribadače, a nakon trećeg larvalnog stadija počinju žderati od ruba lista i to cijelu plojku palistića. Na stablu ostaju samo nepojedene deblje žile lista.

ŠTETNOST
Ovo je najznačajniji štetnik jasena na području grada Zagreba. Masovno se javio od 1997. do 2003. godine u drvoredima jasena na području grada (posebno Aleja B. Magovca i Jarun). Tijekom 2007. godine nije zabilježena masovna pojava i značajnije štete, ali je ovaj štetnik stalno prisutan u pojedinim drvoredima jasena na području grada Zagreba. Nije nađen na stablima jasena na Medvednici. Crna osa listarica je široko rasprostranjena euroazijska vrsta koja se pojavljuje u niskom intenzitetu i tek povremeno dosegne veći populacijski intenzitet.

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci