Crna jasenova osa listarica (Tomostethus nigritus)

Crna jasenova osa listarica (Tomostethus nigritus) je monofagni štetnik jasena koji ima jednu generaciju godišnje. Napada vrste Fraxinus excelsior i Fraxinus angustifolia, dok Fraxinus pennsylvanica i Fraxinus ornus ne napada.

Ima jednu generaciju godišnje. Izlaskom iz jaja ličinke započinju hranjenje. U početku su bijele boje, zatim poprimaju zelenkastu boju nakon što im se utroba napuni lisnim kloroplastom. Zadnji larvalni stadij napušta deblo i spušta se u tlo. U plitkom tlu u zoni korijena formira kukuljicu do sredine ožujka. Adulti se pojavljuju krajem ožujka i početkom travnja. Period masovnog rojenja se razlikuje u godinama, ali obično je vrhunac sredinom travnja.

Nakon izlaska iz jaja ličinke se počinju hraniti. Najprije na listu izgrizaju sitne rupice veličine glave pribadače, a nakon trećeg larvalnog stadija počinju žderati od ruba lista i to cijelu plojku palistića. Na stablu ostaju samo nepojedene deblje žile lista.

Podijeli članak

Facebook