Europski dabar (Castor fiber)

Iako se ovdje ne radi o sitnom glodavcu nego o najvećem glodavcu u europi ipak ga je potrebno spomenuti jer također čini štete na drveću. Ovu vrstu karakterizira život u i na vodi, ali i aktivnost na kopnu. Životinje su aktivne noću dok dan provode u brlogu. Brlog i brane radi od drveta koje su jedan od razloga šteta koje uzrokuje. Česte su štete na drvenastim vrstama u blizini rijeka i jezera gdje živi. Dabar pregriza cijelo deblo ili samo nagriza koru na bazi stabla. Voćnjake i rasadnike u blizini staništa dabra treba zaštiti ogradom.

Opis vrste
  • Veličina: tijelo 75-90 cm; rep: 30-40 cm
  • Boja krzna: smeđe do crne boje s leđne i trbušne strane
  • Slične vrste: nutrija (Myocastor coypus), bizamski štakor (Ondatra zibethicus)
  • Razmnožavanje: 1 leglo godišnje s 1-4 mladunčadi (lipanj)
  • Prehrana: trave, zeljasto bilje vodenih staništa, kora i drvo
  • Stanište: široke i spore rijeke i jezera, poplavna područja obrasla šumom
  • Štete: jedenje kore i potpuno presijecanje debla
  • Status: u Hrvatskoj ponovno nastanjen i ima status zaštićene vrste (općenito: najmanja zabrinutost)

Podijeli članak

Facebook