Gubar (Lymantria dispar)


Gubar je jedan od najznačajnih šumskih štetnika koji kod masovne pojave može uzrokovati golobrst na velikim šumskim površinama.
Štetnost

Gubar je jedan od najznačajnih šumskih štetnika koji kod masovne pojave može uzrokovati golobrst na velikim šumskim površinama. Odlaže jaja na koru debla u karakterističnim jajnim leglima. Broj jaja ovisi o tome da li gubar u pro- ili retrogradaciji. U progradaciji je broj jaja u jajnom leglu velik, u retrogadaciji je malen. Prezimljavaju jaja, a izlazak gusjenica se događa istovremeno s listanjem drveća. Gusjenice prvih par dana miruju na jajnom leglu, a onda kreću u potragu za hranom. Nakon brštenja od oko 8 tjedana gusjenice se kukulje, najčešće polovicom lipnja te nakon 10 dana izlaze leptiri.

Stanje u Gradu Zagrebu

Prognoza populacije gubara radi se metodom brojanja jajnih legala na dijagonalnom transektu kroz odjel gospodarske jedinice. Prema dobivenom broju jajnih legala po hektaru i uspoređivanjem s kritičnim brojem određuju se površine u kojima će biti potrebno poduzeti mjere zaštite. Tijekom jeseni 2006. pregledane su i sastojine na području grada Zagreba i utvrđen je broj jajnih legala gubara po hektaru. Prognoza populacije je pokazala da se niti u jednoj gospodarskoj jedinici na području grada Zagreba ne očekuje jači napad gubara i da neće biti potrebne mjere zaštite. Na području g. j. Park šume grada Zagreba jajna legla gubara nađena su na 49 ha s proječnom vrijednošću od 24 jajna legla po hektaru (kritični broj je više od 1300 jajnih legala/ha, Sljeme Medvedgraske šume je bilo 175 jajnih legala/ha na 215 hektara, Limbuš Sava 93 jajna legla/hektaru na 62 ha i Markuševačka gora 55 jajnih legala/ha na 60 ha. Prognoza se tijekom proljeća pokazala točnom i niti na jednom od navedenih lokaliteta nije primijećen pojačana gustoća populacije i štete od gubarevih gusjenica.

Domaćini

Listopadne vrste drveća

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci