Hrastova pepelnica (Microsphaera alphitoides)

Hrastova pepelnica (Microsphaera alphitoides) napada sve vrste hrastova, a kod nas su na prvom mjestu hrast lužnjak i kitnjak. Pepelnica stvara pepeljastu prevlaku na listu i lako se prepoznaje. U normalnim uvjetima pepelnica ne čini znatnu štetu starim hrastovim sastojinama, ona se redovito nalazi na listovima hrastova takvih stastojina. Šteta nastaje najviše na biljkama koje su izložene suncu, a to su: biljke u rasadnicima, čiste sječine, progale i rubovi sastojina. Pepelnica se javlja i u starijim sastojinama, ali je u njima napad slabijeg intenziteta i ne pravi značajniju štetu.

Sasvim je druga situacija kada hrast strada od golobrsta ranih kukaca defolijatora (savijača, mrazovaca, ose listarice) i gubara.Tada vrlo često novi list bude zaražen pepelnicom, jer u to vrijeme vladaju optimalni uvjeti za njen razvoj. Obično je bolest tako jaka da se mladi list, koji je odmah zaražen, ne stigne razviti već ga pepelnica uništi i on brzo otpadne. Isto se dogodi i s trećim listom, pa je vrlo često izgubljena cijela vegetacijska godina za napadnutu sastojinu. Kod hrastovog pomlatka, pepelnica smanjuje visinski prirast i utječe na vitalitet mladih biljaka.


Podijeli članak

Facebook