Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella)


Kestenov moljac miner je najznačajniji štetnik stabala divljeg kestena (Aesculus hippocastaneum) iz čega i proizlazi da je gotovo isključivo vezan za gradove i parkove jer kod nas divlji kesten ne čini prirodne sastojine
Štetnost

Kestenov moljac miner je najznačajniji štetnik stabala divljeg kestena. Ličinke stvaraju mine s gornje strane listova, to su diskolorirana mjesta na listu u kojima je izjeden parenhim lista. Time se smanjuje asimilacijska površina. Još od unašanja kesenovog moljca minera u Hrvatsku (od 1995. godine) ne smanjuje se intenzitet njegovog napada. On je iz godine u godinu jak i uzrokuje preranu defolijaciju kestenovih stabala. Osim što mine smanjuju asimilacijsku površinu listova, uzrokuju i smanjenje estetske funkcije kestenovih stabala koje su jedno od čestih i cijenjenih ukrasnih stabala urbanog područja.

Stanje u Gradu Zagrebu

Kestenov moljac miner nađen je na svim stablima divljeg kestena na području grada Zagreba, i u drvoredima i na stablima unutar kompleksa šuma (Maksimir, park šuma Orlovac, Zelengaj i Tuškanac).

Domaćin

Divlji kesten (Aesculus hippocastaneum)

 

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci, Invazivne vrste