Lipanjski ili mali ljetni hrušt (Amphimallon solstitialis)


Mali ljetni hrušt preferira lagana, pjeskovita i suha tla, a posebno livade i travnjake pa je čest u gradovima i ne smatra se pravim šumskim štetnikom.
Štetnost

Iako se smatra da ova vrsta kornjaša ne izaziva velike štete kao obični hrušt, na istraživanom području nađen je češće i u većoj brojnosti od običnog hrušta. Imaga su nađena u svibnju i lipnju na listopadnim vrstama drveća. Imaga su na listovima izgrizala nepravilne rupe, ali brojnost populacije nije bila takva da bi štete bile zamjetne.

Domaćini

Quercus spp., Tilia spp., Carpinus spp i druge vrste listača

 

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci