Lipova grinja (Eriophyes tiliae lateannulatus)

Lipova grinja napada listove  koji ponekad mogu potpuno biti prekriveni šiškama te su, zbog svoje crvene boje, one vrlo uočljive te ponekad čak izgledaju ukrasno. 


Ova vrsta grinja na malolisnoj lipi stvara male, do 5 mm velike, najprije zelene, a zatim crvene boje koje imaju oblik roga (na vrhu su zašiljene). Šiške se javljaju od proljeća do otpadanja lišća. Ovu vrstu grinja nađena je na listovima malolisne lipe i u drvoredima i u šumama. Iako su listovi bili na nekim stablima potpuno prekriveni šiškama, listovi nisu bili deformirani. Crvena boja šiški je lipama davala element dekorativnosti.

Domaćin je lipa. 


Podijeli članak

Facebook