Moljac vrećastih mina bagrema (Phyllonorycter robiniella)

Moljac vrećastih mina bagrema (Phyllonorycter robiniella) je uz vrstu Parectopa robiniella, najznačajnih štetnik bagrema koji pri jakom napadu može uzrokovati defolijaciju.

Ovaj miner prisutan je u svim šumama gdje ima bagrema u šumama gdje je bagrem prisutan. Na istoj biljci često su nađena oba bagremova minera. Stvara vidljive i lako prepoznatljive mine s donje strane bagremova palistića. Gusjenice žive u tim minama u kojima se hrane lisnim tkivom. 


Podijeli članak

Facebook