Moljac vrećastih mina bagrema (Phyllonorycter robiniella)


Ovo je, uz vrstu Parectopa robiniella, najznačajnih štetnik bagrema koji pri jakom napadu može uzrokovati defolijaciju.
Štetnost

Ovo je, uz vrstu Parectopa robiniella, najznačajnih štetnik bagrema koji pri jakom napadu može uzrokovati defolijaciju. Prisutan je u svim šumama gdje ima bagrema u šumama gdje je bagrem prisutan. Na istoj biljci često su nađena oba bagremova minera.

Domaćin

Obični bagrem (Robinia pseudoacacia L.) 

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci