Platanin moljac miner (Phyllonorycter platani)


Kod jakog napada ovoga štetnika dolazi do smanjenja asimilacijske površine i preranog gubitka listova
Štetnost

Ova vrsta stvara mine s donje strane lista platane. Kod slabijeg napada i samo pojedinačnih mina na listu štete nisu vidljive s gornje strane lista. Kod jakog napada listovi s gornje strane posmeđe i uvijaju se, a s donje strane su potpuno prekriveni minama.

Stanje u Gradu Zagrebu

Na istraživanom području nađena su stabla s različitim intenzitetom napada plataninog moljca minera. Neka su stabla na listovima imala jednu do dvije mine, a na nekim stablima ih je bilo i preko 20 pa su se spojile jedna u drugu te je cijela donja strana lista bila smeđa. Kod stabala s jakim intenzitetom napada u krošnji su bili vidljivi smeđi listovi koji su se počeli od ruba uvijati. Kod jakog napada ovoga štetnika dolazi do smanjenja asimilacijske površine i preranog gubitka listova.

Domaćin

Platane (Platanus spp.)

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci