Poljski miš (Apodemus agrarius)

Ovu vrstu karakterizira jasna crna linija preko cijelih leđa i nemoguće ju je zamijeniti s drugim pripadnicima roda Apodemus. Aktivna je danju i loš je penjač. Osim na navedenim staništima ovu vrsta možemo naći u kućama, podrumima i napuštenim objektima. Pronalazimo ju također u nizinskim šumama i to posebice u godinama intenzivnijeg uroda šumskog sjemena.

Opis vrste
  • Veličina: tijelo 8-12 cm; rep: 7-8 cm
  • Boja krzna: leđna strana smeđa s crnom leđnom linijom, a trbušna strana jasno odijeljena i bijele boje. 
  • Slične vrsteNema
  • Razmnožavanjedo 3 legla godišnje sa prosječno 5 mladunaca (veljača -prosinac)
  • Prehrana: trave, zeljasto bilje, žitarice, bobice, sjeme, beskralježnjaci
  • Stanište: nizinska područja obrasla drvećem, šumski rubovi, vrtovi, vlažne livade, polja, parkovi
  • Štete: na šumskom sjemenu
  • Status: najmanja zabrinutost

Podijeli članak

Facebook