Rak bukve (Nectria ditissima)

Rak bukve (Nectria ditissima) stvara hipertrofije i rak rane na mladim bukvama. Napadnuto mlado deblo i grane se deformiraju, često su zavinute i na jednoj strani zadebljaju. Posljedica napada je najčešće smanjenje prirasta, a rjeđe ugibanje cijelog stabla. To je najopasnija gljiva za mlađa bukova stabla u dobi do 30 godina.


Podijeli članak

Facebook