Rak bukve (Nectria ditissima)


Rak bukve je najopasnija gljiva za mlađa bukova stabla do 30 godina

Štetnost

Rak bukve (Nectria ditissima) stvara hipertrofije i rak rane na mladim bukvama. Napadnuto mlado deblo i grane se deformiraju, često su zavinute i na jednoj strani zadebljaju. Posljedica napada je najčešće smanjenje prirasta, a rjeđe ugibanje cijelog stabla. To je najopasnija gljiva za mlađa bukova stabla u dobi do 30 godina.

Stanje na području Grada Zagreba

Rak bukve je na istraživanom području nađen na pojedinačnim stablima i ne ugrožava zdravstveno stanje bukve.

Podijeli na Facebooku
  • Štetne gljive