Smrekov pisar (Ips typographus)


Najopasniji štetnik smreke. To je sekundarni štetnik koji napada fiziološki oslabljena stabla iako kod jakog napada može napasti i zdrava stabla.
Opis vrste

Svi potkornjaci imaju cilindričan oblik tijela i zaobljena prsa koja prekrivaju najveći dio glave. Ispod tvrdog pokrilja smješten je par krila za let. Ženke polažu jaja u tunele koje ruju ispod kore smreke. Kad se razviju ličinke one krizu koru stvarajući okomite tunele. Svaki tunel završava rupicom kroz koju izleće odrasli kukac.

Stanje na području Grada Zagreba

Osim u sastojinama na području Medvednice, u urbanom prostoru grada Zagreba smreka se sadi kao ukrasno stablo, to su uglavnom kultivari vrsta Picea abies Picea omorika i Picea glauca. U privatnim vrtovima se može naći dosta pojedinačnih stabala obične smreke. Zabilježeno je dosta suhih smrekovih stabala kojima se odlupljivala kora te su se ispod kore mogli dobro vidjeti hodnici karakteristični za vrstu Ips typographus. Smrekova stabla u privatnim vrtovima sađena su na različitim tipovima tala koja, u mnogim slučajevima, nisu optimalna za smreku te je i to preduvjet za fiziološko slabljenje stabala i napad potkornjaka. U Zagrebu su ionako rijetki primjerci starih smreka koje su dobrog zdravstvenog stanja i lijepog izgleda. Na Medvednici je smrekov potkornjak prisutan, ali gustoća populacije je bila takva da nije činio štete.

Domaćin

Smreka (Picea abies

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci