Smrekova uš šiškarica (Adelges abietis, Adelges viridis )

Ove vrste uši šiškarica često su prisutne na smrekama. Stvaraju karakteristične i lako prepoznatljive šiške na grančicama stabala. Kod jačeg intenziteta napada može uzrokovati deformacije izbojaka, iako šiška ne okružuje cijeli izbojak pa ne dolazi do zaustavljanja rasta.

Adelges viridis

Ova je vrsta vrlo česti štetnik vrsta iz roda Picea i stvara šiške nalik ananasu koje su slične onima koje stvara vrsta Adelges abietis ali su jače izdužene i potpunu okružuju izbojak koji zbog toga prestaje rasti. Kod jakog napada, posebno na mlada stabla, narušavaju estetski izgled, a najviše štete mogu nanijeti na plantažama božićnih drvaca. Šiške se mogu razvijati i na vršnim izbojcima te se gubi karakteristični oblik četinjače.

Adelges abietis

Ova je vrsta uši šiškarica bila često prisutna na smrekama na području grada Zagreba. Budući da je sklona stvaranju lokalnih gustih populacija neke su smreke bile jače, a neke slabije napadnute. Kod jačeg intenziteta napada može uzrokovati deformacije izbojaka, iako šiška ne okružuje cijeli izbojak pa ne dolazi do zaustavljanja rasta. Ukoliko je napad jak kod mladih stabala dolazi do gubitka pravilnog i ukrasnog habitusa. Domaćin je obična smreka.


Podijeli članak

Facebook