Španjolski puž (Arion vulgaris)

Španjolski puž (Arion vulgaris) je puž golać, smeđe do crvenkaste boje, veličine tijela od 7 do 15 cm. Najčešće ga možemo vidjeti za vlažna vremena i noću. Vrlo brzo može doseći gustoću od 100 jedinki po kvadratnome metru. Puževi su dvospolci, što znači da se svaka jedinka prilikom parenja može ponašati kao mužjak i kao ženka. Svaki puž može položiti do 400 jajašaca, a mladi se pojavljuju nakon 3 do 5 tjedana. Žive godinu dana i obično ugibaju u jesen nakon polaganja jaja. Jaja se polažu na zemlju, ispod sloja lišća, a mladi prezimljavaju u zemlji i kompostu. Hrani se nadzemnim dijelovima biljke više od 100 vrsta, ali zabilježeni su i slučajevi hranjenja na strvinama kao i kanibalizam. Najčešća staništa su im vrtovi i poljoprivredna zemljišta te vlažne šume. Prirodno porijeklo ovog puža nije točno utvrđeno, prvi puta je vrsta opisana u Francuskoj iako se ne zna da li mu je porijeklo od tamo. Od 1954. počinje njegovo intenzivno širenje Europom Najčešći način unosa i širenja ove invazivne vrste je slučajan prijenos jaja i mladih puževa u zemlji i supstratu za sadnju, ukrasnim biljkama, kompostu te kao slijepi putnici na vrtlarskoj opremi. Uzrokuje velike ekonomske štete hraneći se biljkama u vrtovima i na poljoprivrednim zemljištima. U prirodnim staništima je u konkurenciji s zavičajnim vrstama puževa s kojima može i hibridizirati. Prijenosnik je nekih biljnih patogena. Svrstava se u 100 najgorih invazivnih vrsta u Europi.  

Podijeli članak

Facebook