Šumska voluharica (Myodes glareolus)

Najrasprostranjenija je vrsta unutar podporodice voluharica (Arvicolinae). Tipičan je stanovnik šuma i šumskih rubova. Za razliku od drugih voluharica ova vrsta je arborealna te često traži hranu na drveću i u krošnjama. Aktivna je tijekom noći, sumraka i zore. Brlog se najčešće nalazi pod zemljom i često se nalazi ispod panjeva i korijena prevrnutog drveća. Ova vrsta se lako raspoznaje od drugih voluharica svojom specifičnom crvenkastosmeđom obojenošću i dugim repom. Brojnost populacije ove vrste u šumama ovisi o urodu šumskog sjemena.
Opis vrste
  • Veličina: tijelo 8-11 cm; rep: 3,5-7 cm
  • Boja krzna: leđna strana tijela crvenkasto smeđa i jasno odijeljena od trbušne strane koja može varirat od bijele do sive. Rep je taman s gornje strane i jasno odijeljen od svjetlije donje strane.
  • Slične vrsteMicrotus agrestis, Microtus arvalis
  • Razmnožavanje4-5 legla godišnje s 3-5 mladunčadi (travanj-listopad)
  • Prehrana: zeljasto bilje, trave, lišće, kora, pupovi, bobice, sjeme, gljive, beskralježnjaci
  • Stanište: šuma, rub šume, čistine obrasle gustom vegetacijom, uz potoke i rijeke u šumama, parkovi
  • Štete: na kori drvenastih vrsta (pomladak)
  • Status: najmanja zabrinutost

Podijeli članak

Facebook