Žutogrli šumski miš (Apodemus flavicollis)

Ovo je tipična šumska vrsta glodavca i kod nas se pojavljuje u svim tipovima šuma. Može se razlikovat od šumskog miša (A. sylvaticus) nešto većom građom, žutom ogrlicom ispod vrata i repom često dužim od tijela. Aktivna je noću i danju, izvrstan je penjač i često se hrani u krošnjama. Živi u napuštenim podzemnim brlozima drugih glodavaca, rupama u panjevima i deblima. U šumarstvu čini štetu na šumskom sjemenu. Kao i kod šumske voluharice (M. glareolus) s kojom dijeli stanište brojnost populacije ove vrste ovisi o urodu šumskog sjemena

Opis vrste
  • Veličina: tijelo 9-12 cm; rep: 9-13 cm
  • Boja krzna: leđna strana žutosmeđa, a trbušna strana jasno odijeljena i bijele je boje. Odrasle jedinke imaju ispod vrata žutu ogrlicu.
  • Slične vrsteApodemus sylvaticus
  • Razmnožavanje3-4 legla godišnje s 3-8 mladunčadi (veljača-rujan)
  • Prehrana: sjeme, bobice, gljive, beskralježnjaci
  • Stanište: šumska staništa, rub šume, parkovi
  • Štete: na šumskom sjemenu
  • Status: najmanja zabrinutost

Podijeli članak

Facebook