Monitoring sitnih glodavaca

Kratka video prezentacija za provedbu monitorniga sitnih glodavaca u šumama Hrvatske. Prezentacija opisuje metodologiju monitoringa, te ključeve za determinaciju najučestalijih vrsta sitnih glodavaca i šteta koje čine na sjemenu i pomlatku. Ustupi [...]

Priručnik o glodavcima šuma Hrvatske

Glodavci su globalno rasprostranjena, brojem vrsta i jedinki, najmnogobrojnija skupina sisavaca koja u šumarstvu periodično uzrokuje štete na pomlatku i sjemenu drvenastih biljnih vrsta, te prenosi niz zaraznih bolesti opasnih za zdravlje čovjeka, do [...]