Godišnje izvješće IPP-a u šumarstvu za 2015. godinu

Prosječna globalna površinska temperatura u 2015. godini je najtoplija od početka meteoroloških mjerenja, a sličan trend bio je zabilježen i u Hrvatskoj. Takve promjene temperatura imaju utjecaja i na šumske ekosustave i trenutačno se provode brojna znanstvena istraživanja utjecaja klimatskih promjena na stabilnost šumskih ekosustava, pojavu štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji bi mogli narušiti i ugroziti zdravstveno stanje naših i europskih šumskih ekosustava. Osim promjene klime i globalizacija ima sve značajniji utjecaj na pojavu biljnih bolesti i štetnika jer je ubrzan prijenos stranih vrsta s kontinenta na kontinent. Takve strane vrste, ukoliko se udomaće u novom staništu, postaju invazivne i mogu učiniti značajne ekonomske i ekološke štete. Zbog toga se danas troše pozamašna financijska sredstva na ublažavanje i sprečavanje štetnih učinaka invazivnih vrsta, a biološko suzbijanje se pokazalo kao jedno od učinkovitih i ekološki najprihvatljivijih sredstava za suzbijanje invazivnih vrsta.

Tijekom 2015. godine na vrijeme su odrađeni svi planirani poslovi Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu uz odličnu suradnju Hrvatskog šumarskog instituta i Ministarstva poljoprivrede. Posebno treba naglasiti provedeno biološko suzbijanje invazivne vrste kestenove ose šiškarice unesenim parazitoidom Torymus sinensis. To je prvo takvo biološko suzbijanje u šumarstvu Hrvatske. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva poljoprivrede i znanstvenom istraživanju u okviru Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu provedeno je izuzetno kvalitetno istraživanje zajedno sa znanstvenicima iz Slovenije i Mađarske te se Hrvatska svrstala, nakon Italije, u drugu europsku zemlju koja je uspješno primijenila ovu suvremenu metodu biološkog suzbijanja. Ovo istraživanje i njegovi rezultati poslužit će kao model u budućoj borbi protiv sve većeg broja invazivnih vrsta koje ugrožavaju naše šume.

Godišnje izvješće IPP-a sastoji se iz dva segmenta: analize pojave štetnih čimbenika u šumama Hrvatske i poduzetim mjerama zaštite tijekom 2015. godine i prognoza pojave najznačajnijih šumskih štetnika za 2016. godinu i može se preuzeti u Prilogu.

Prilozi / Dokumenti

Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu za 2015/16. godinu (.pdf)

Podijeli članak

Facebook