Dr.sc. Dinka Matošević

Viši znanstveni suradnik


Područje istraživanja

  1. Entomologija
  2. Lisni mineri
  3. Ose šiškarice
  4. Štetnici urbanog zelenila
  5. Šumski štetnici
  6. Invazivne vrste kukaca

Obrazovanje / napredovanje

1990. diploma (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
2003. magisterij (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
2007. doktorat (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

1991. -   Šumarski institut, Jastrebarsko – Odjel za zaštitu šuma i lovstvo

Specijalizacije, studijski boravci, radionice

1992. Forest Research Station, Farnham, Surrey, England, specijalizacija, 3 mjeseca, stipendija Britanskog savjeta
1995. Systematic Parasitoid Laboratory, Koszeg, Mađarska

Članstva u društvima i udrugama

Hrvatsko entomološko društvo

Akademija šumarskih znanosti