Godišnje izvješće IPP-a u šumarstvu za 2016. godinu

Protekla, 2016. godina bila je najtoplija u povijesti mjerenja temperature i obilovala je brojnim ekstremnim vremenskim događajima koji su prouzročili društvene i gospodarske poremećaje i gubitke. Jedan od takvih događaja je bio i jak mraz krajem travnja u Hrvatskoj koji je prouzročio veliku štetu. Štete od potkornjaka koji su se razmnožili nakon katastrofalnog ledoloma u veljači 2014. godine su također posljedica ekstremnog vremenskog događaja. To su sve primjeri utjecaja ekstremnih klimatskih pojava na zdravstveno stanje šuma i pojavu štetnih čimbenika u šumama. Osim promjene klime i globalizacija ima sve značajniji utjecaj na pojavu biljnih bolesti i štetnika jer je ubrzan prijenos stranih vrsta s kontinenta na kontinent. Takve strane vrste, ukoliko se udomaće u novom staništu, postaju invazivne i mogu učiniti značajne ekonomske i ekološke štete. Jedan takav primjer je i hrastova mrežasta stjenica, invazivna vrsta u hrastovim šumama u Slavoniji koja se širi prema zapadnom dijelu Hrvatske.

Tijekom 2016. godine na vrijeme su odrađeni svi planirani poslovi Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu uz odličnu suradnju Hrvatskog šumarskog instituta i Ministarstva poljoprivrede, Uprave za šumarstvo.


Ovo izvješće sastoji se iz dva segmenta: analize pojave štetnih čimbenika u šumama Hrvatske i poduzetim mjerama zaštite tijekom 2016. godine i prognoza pojave najznačajnijih šumskih štetnika za 2017. godinu. Godišnje izvješće se može preuzeti u prilogu.

Prilozi / Dokumenti

IPP izvještaj 2016 i prognoze 2017.pdf (.pdf)

Podijeli članak

Facebook