Jasenova grbica (Abraxas pantharia), biologija i prirodni neprijatelji u Nacionalnom parku Krka

Jasenova grbica je štetnik jasena koji se povremeno masovno javlja i čini štete na jasenu. Istraživanje opisuje njegovu biologiju i prirodne neprijatelje u Nacionalnom parku Krka. Cijeli članak može se preuzeti u prilogu.

Prilozi / Dokumenti

Biology and natural enemies of spotted ash looper, Abraxas pantharia (Lepidoptera, Geometridae) in Krka National Park (.pdf)

Podijeli članak

Facebook