Strane i invazivne vrste u šumama Hrvatske

Biološke invazije stranih vrsta danas se smatraju jednom od najvećih ekoloških i ekonomskih prijetnji u ekosustavima Zemlje. Strane vrste mogu biti vektori novi bolesti, mogu mijenjati procese u ekosustavima, mogu ugrožavati bioraznolikost, i imati dalekosežne socio-ekonomske posljedice za ljude. Kukci su bitan dio šumskog ekosustava. Strane (alohtone) vrste kukaca često se unose u šumske ekosustave, a one se definiraju kao vrste koje žive izvan svog prirodnog areala. To su slučajno ili namjerno unesene vrste u neko novo područje, npr. američke ili azijske vrste kukaca koje su uz pomoć čovjeka unesene u Europu. Broj stranih vrsta u Europi povećava se iz godine u godinu čemu značajno pomažu globalizacija trgovine i sve veći promet putnicima među kontinentima. Kada strana vrsta uspješno kolonizira novo područje, širi se, nadjačava autohtone vrste i čini štete definira se kao invazivna vrsta. U šumskim ekosustavima u Hrvatskoj do sada je nađeno nekoliko stranih vrsta. Neke od njih su se samo udomaćile, a neke imaju potencijal postati ozbiljni šumski štetnici.

O invazivnim vrstama u šumskim ekosustavima možete pročitati članak u prilogu ili posjetiti sljedeće web stranice obrađuju ovu problematiku.

DAISIEINVAZIVNE VRSTE

Podijeli članak

Facebook