Vrste roda Phytophora na bukvi i topolama u Hrvatskoj

Rod Phytophthora čine pseudogljive koje parazitiraju velik broj vrsta drvenastog i zeljastog bilja. Uzrokuju odumiranje korijena i kore, što je često povezano s klimatskim ekstremima. S obzirom na važnost problema u svijetu te potencijalne opasnosti za hrvatsko šumarstvo, cilj istraživanja bio je utvrditi prisutnost vrsta roda Phytophthora u Hrvatskoj i procijeniti kolika je opasnost za njihovo širenje.
Rod Phytophthora čine pseudogljive koje parazitiraju velik broj vrsta drvenastog i zeljastog bilja. Uzrokuju odumiranje korijena i kore, što je često povezano s klimatskim ekstremima. S obzirom na važnost problema u svijetu te potencijalne opasnosti za hrvatsko šumarstvo, cilj istraživanja bio je utvrditi prisutnost vrsta roda Phytophthora u Hrvatskoj i procijeniti kolika je opasnost za njihovo širenje. Istraživanja su obavljena na bukvi u području UŠP Bjelovar i klonovima euroameričkih topola na području UŠP Osijek. Na bukvi je nađena P. cambivora, a na topolama P. cambivora i P. ganopodyides. Pojava P. cambivora na bukvi vezana je uz klimatska odstupanja od prosjeka izmjenom ekstremnog sušnog i vlažnog razdoblja. Kod topola je od nađenih vrsta Phytophthora ponajprije stradao klon 275/81, također kao posljedica klimatskih odstupanja.

Prilozi / Dokumenti

Vrste roda Phytophora na bukvi i topolama u Hrvatskoj (.pdf)

Podijeli članak

Facebook