Dr.sc. Milan Pernek

znanstveni savjetnik


Područje istraživanja

  1. Šumarska entomologija
  2. Zaštita šuma
  3. Foretičke grinje
  4. Populacijska dinamika kukaca
  5. Patogeni kukaca

Obrazovanje / napredovanje

1995. - diploma (Šumarski fakultet Sveučilišta  u Zagrebu)
2001. - magisterij (Šumarski fakultet Sveučilišta  u Zagrebu)
2005. - doktorat (Šumarski fakultet Sveučilišta  u Zagrebu)

Radno iskustvo

1995. - 1996.  "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb
1996. - 1998.  Euroinspekt-Drvokontrola
1998. -           Šumarski institut, Jastrebarsko – Odjel za zaštitu šuma i lovstvo

Specijalizacije, strudijski boravci, radionice (ne savjetovanja i konferencije):

2000.             Determinacija Coleoptera, Beč, Bundesamt fuer Wald und Forst
2003.             Stipendija Društva prijatelja BOKU, Beč, Sveučilište BOKU
2003. - 2004.  Stipendija “Ernst Mach”, Beč, Institut za Entomologiju Sveučilišta BOKU
2006.             USDA Forest Service

Članstva u društvima i udrugama

Hrvatsko entomološko društvo
Hrvatska udruga arborikulture
Entomological Society of America
Hrvatsko šumarsko društvo

Važnije funkcije i zaduženja

Glavni urednik časopisa “Radovi” 2006. - 2009.
Podpredsjednik Hrvatske udruge za arborikulturu
Član uredništva časopisa "Beskydy" 2008. -
Gost urednik časopisa "Periodicum biologorum" 2009. -

 

Nagrade i priznanja

Član Akademije šumarskih znanosti 2010.-