Dr. sc. Marta Matek

Doktorand - asistent


Područje istraživanja

 1. Fitopatologija
 2. Entomologija
 3. Invazivne vrste
 4. Zaštita šuma

Obrazovanje / napredovanje

2005.-2008. Opća gimnazija; Srednja škola 'Stjepan Ivšić', Orahovica

2012. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša (bacc.silv.)

2014. Magistra inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša (mag.ing. silv.)

Radno iskustvo

2015.-2016. Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe- EFISEE; Hrvatski šumarski institut

2016.-         Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje; Hrvatski šumarski institut

Aktualni projekti

2016.-  Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama  (CIA2SFM)

2017.-  Utjecaj entomopatogene gljive Beauverie bassiane na štetnike hrasta lužnjaka; Znanstveno  istraživanje unutar Programa IPP-a za 2017. godinu

Specijalizacije, studijski boravci, radionice

2016. 
 • Trening škola u sklopu COST akcije ES1304 (ParrotNet) "Social science methods for studying invasive alien species"; Marseille, Francuska
 • Trening škola u sklopu COST akcije FP1401 (Global Warning) "Fungal taxonomy and identification using traditional (i.e. not molecular) techniques"; Varšava, Poljska

  2017. 
  • Kratkotrajna znanstvena misija (STSM): „Botryosphaeriaceae associated with exotic Sequoiadendron giganteum trees in botanical gardens, arboreta and parks of Zagreb“; Beograd, Srbija
  Članstva u društvima i udrugama
  2017.
  • Hrvatska udruga za arborikulturu
  • Hrvatsko društvo biljne zaštite