Andrija Jukić, mag. ing. silv.

stručni suradnik


Područje interesa

  1. Zaštita šuma
  2. Entomologija
  3. Invazivne vrste