Tomislav Krcivoj, mag. ing. silv.

Stručni suradnik


Područje interesa

  1. Zaštita šuma
  2. Entomologija
  3. Morfologija kukaca