Dr.sc. Sanja Novak-Agbaba

Predstojnica Zavoda


Područje istraživanja

  1. Zaštita šuma; Šumarska fitopatologija; Zdravstveno stanje šuma
  2. Determinacija fitopatogenih gljiva šumskog drveća i grmlja 
  3. Cryphonectria parasitica na pitomom kestenu
  4. Patogene gljive šumskog sjemena
  5. Mjere zaštite od biljnih bolesti

Obrazovanje / napredovanje

1985. diploma (Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu)
1995. magisterij (Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu)
2006. doktorat (Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

1985. - 1987.  Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za pedologiju
1998. -           Šumarski institut, Jastrebarsko – Odjel za zaštitu šuma i lovstvo

Specijalizacije, studijski boravci, radionice (ne savjetovanja i konferencije)

1988. Specijalizacija: Dobra laboratorijska praksa u analitičkom laboratoriju, Zagreb, HMD
1988. Specijalizacija: Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025, Zagreb, HMD

Članstva u društvima i udrugama

Hrvatsko šumarsko društvo
Hrvatsko mjeriteljsko društvo
Hrvatsko biološko društvo
Hrvatsko ekološko društvo

Važnije funkcije i zaduženja

Voditeljica laboratorija za fitopatološka istraživanja