Dijagnoza i prognoza štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika u šumama Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2005. godine

Biljne bolesti, štetnici i ostali biotički i abiotički čimbenici mogu svojim štetnim djelovanjem ugroziti zdravstveno stanje šuma. Pravovremena dijagnoza štetnih čimbenika i prognoza moguće opasnosti i šteta znatno utječu i na mogućnosti pravovremene zaštite šuma.

Biljne bolesti, štetnici i ostali biotički i abiotički čimbenici mogu svojim štetnim djelovanjem ugroziti zdravstveno stanje šuma. Pravovremena dijagnoza štetnih čimbenika i prognoza moguće opasnosti i šteta znatno utječu i na mogućnosti pravovremene zaštite šuma.

U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika u šumama Hrvatske od 2001. do 2005. godine. Najznačajnije biljne bolesti tijekom razdoblja istraživanja bile su hrastova pepelnica i rak kore pitomog kestena. Najznačajniji štetni kukci defolijatori kontinentalnih hrastovih šuma bili su mrazovci, hrastov savijač i gubar, a šuma na kršu borov četnjak. Potkornjaci su najprisutniji u jelovim, smrekovim i borovim šumama.

Prilozi / Dokumenti

Dijagnoza i prognoza štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika u šumama Hrvatske od 2001. do 2005. godine (.pdf)

Podijeli članak

Facebook