Prvi nalaz patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj - novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.)

Odumiranje običnog jasena (Fraxinus excelsior) uzrokovano gljivom C. fraxinea, u posljednjih je 10 godina zahvatilo velik broj europskih zemalja. Osim na običnom jasenu, vrsta je utvrđena u Europi na poljskom jasenu (F. angustifolia), te na američk [...]

Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području Sjeverne Dalmacije

Tijekom posljednjih nekoliko godina bilježi se značajnije sušenje borova različitih vrsta, starosti, dimenzija i položaja u šumama Sjeverne Dalmacije. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je nekoliko biotičkih čimbenika vezanih uz klimatske ekstreme, koji [...]

Chalara fraxinea-odumiranje jasena

Hrvatski šumarski institut uz suradnju Ministarstva poljoprivrede je izdao informativni letak o novoj bolesti na običnom i poljskom jasenu-Chalara fraxinea. Letak se u PDF formatu može preuzeti u prilogu, a tiskani primjerci mogu se dobiti u Hrvatsko [...]