Dijagnoza i prognoza štetnih biotičkih i abiotičkih čimbenika u šumama Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2005. godine

Biljne bolesti, štetnici i ostali biotički i abiotički čimbenici mogu svojim štetnim djelovanjem ugroziti zdravstveno stanje šuma. Pravovremena dijagnoza štetnih čimbenika i prognoza moguće opasnosti i šteta znatno utječu i na mogućnosti pravovreme [...]